WebMaster Forumu - Web Master Zinciri

WebMaster Forumu - Web Master Zinciri (https://zincir.org/)
-   Google Hakkında Anılar (https://zincir.org/google-hakkynda-anylar/)
-   -   Google Hakkında Hiç Duymadığınız 11 Gerçek (https://zincir.org/google-hakkynda-anylar/105-google-hakkynda-hic-duymadydhynyz-11-gercek.html)

NoAngel 03 Şubat 2019 19:25

Google Hakkında Hiç Duymadığınız 11 Gerçek
 
Google, ad?n? her g?n duydu?umuz, neredeyse ya?am?m?z?n bir par?as? haline gelen ve kuruldu?u tarih olan 1996?den beri adeta ??? gibi b?y?yen bir marka. ?lk y?llar?nda sadece yaz?l?m odakl? ?al??an Google, son y?llarda s?r?c?s?z arabadan uzay arac?na, insans?z hava arac?ndan giyilebilir teknolojilere kadar uzanan geni? bir alanda faaliyet g?stermektedir. ?nan?lmaz bir yarat?c?l?k ve b?y?me hikayesi olan bu arama motoru g?n?m?zde art?k bir dev. Peki, siz Google?? ne kadar tan?yorsunuz?

E?er Google?? sadece bir arama motoru olarak biliyorsan?z, bu yaz?n?n devam?nda okuyacaklar?n?z sizi ?ok ?a??rtabilir.

??te, Google Hakk?nda ?lgin? Bilgiler:

?lk kuruldu?u y?llarda saniyede sadece 30-50 sayfa i?leyebiliyordu. Google??n ?uan saniyede milyonlarca sayfa i?leyebildi?ini d???nd???m?zde, Google??n ilk y?llar?ndaki bu rakamlar sizlere de komik gelmiyor mu?
Google??n kurucular? olan Sergey Brin ve Larry Page, yapt?klar? ilk yapt?klar? arama motoruna ?Backrub? ad?n? vermi?lerdi. Daha sonra bu ismin yerin ?Google? ald?.
Google??n kuruldu?undaki sabit s?r?c?s?n?n sadece 4 GB alana sahip oldu?udur. ?uan ki bilgisayarlarla k?yaslad???m?zda teknolojinin geli?iminin dudak u?uklatacak cinsten oldu?u da ortada?
?lk Doodle??n yap?l?? amac?, ?irketin kurucular? olan Brin ve Page?in Nevada?daki Yanan Adam Festivaline kat?ld?klar?n? ve ?irkette olmad?klar?n? anlatmak amac?yla yap?lm??t?r.
Google??n, genel merkezinin ?evresinde ?ok fazla ot ve ?al? bulundu?u i?in, bu ot ve ?al?lar? yok etmek amac?yla 200 adet ke?i kiralad???n? biliyor musunuz?
Google?da uzun s?redir ?al??an personellere ?Googlers? denirken; yeni ?al??anlara ise ?Nooglers? denmektedir.
Google arama motoru herhangi bir sorguda, saniyenin ?ok k???k k?sm? kadar zamanda en iyi sonu?lar? sunmadan ?nce 200?den fazla etmeni hesaplamaktad?r.
Duymad???n?z 11 ger?e?in en ilgin? olanlar?ndan biri de ?irket olarak, Google kelimesinin hatal? yaz?lma olas?l??? olan Gooogle.com, Googlr.com, Gogle.com gibi bir?ok alan ad?n? elinden bulundurur. Google??n elinde bulundurdu?u domainlerden en tuhaf olan? ise, telefonlar?n tu?lar?nda bulunan rakamlarla Google yaz?ld???nda ortaya ??kan 466453 say?s?n?n alan ad? olan 466453.com?dur.
Bir di?er ?nemli bir bilgi ise, Google??n 40?tan fazla ?lkede bulunan 70 ofisinde 53.000?den fazla ?al??an? oldu?udur.
Google, arama motoru pazar?n?n %75?ini ve ABD?deki mobil aramalar?n da %87?sini elinde tutmaktad?r.
Hi? duymad???n?z 11 ger?e?in sonuncusu ise Google??n, Youtube?u Denny?s adl? restoran zincirinde yapt??? toplant?lar vas?tas?yla elde etmeyi ba?ard??? ger?e?idir.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:48.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

Her Hakkı Saklıdır. Boşa Aramayınız